TEST

Sprawdź czy Twoje dziecko może wziąć udział w programie.Rozpoznanie medyczne

padaczka
choroby serca
nadciśnienie
krwawienie dokomorowe trzeciego stopnia u noworodka
krwawienie dokomorowe czwartego stopnia u noworodka
astma
choroba nowotworowa
choroby mięśni
reumatoidalne zapalenie stawów
mózgowe porażenie dziecięce
zespół Downa
zespół kruchego chromosomu X