DLA

RODZICÓW

DLA

TERAPEUTÓW

DLA

SPECIALISTÓW

DLA

OŚRODKÓW SI

DLA

RODZICÓW

DLA

TERAPEUTÓW

DLA

SPECIALISTÓW

DLA

OŚRODKÓW SI

Dla kogo

NASZ PROGRAM SKIEROWANY JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 12 MIESIĄCA ŻYCIA DO 4 LAT i 11 miesięcy.

KATIS to system dedykowany dla wszystkich specjalistów (psychologów, pedagogów itd.), którzy nie są terapeutami Integracji Sensorycznej.

Co to jest KATIS?

KATIS to pierwszy na świecie inteligentny program diagnostyczno- terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Inteligentny bo uczy się coraz precyzyjniej analizować wyniki wraz z wzrastającą ilością badanych dzieci. Tą innowacyjną platformą informatyczną do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej opracowali specjaliści z warszawskiego Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile.

Dr Ayres pisała i mówiła w swoich filmach szkoleniowych jak ważne jest zapobieganie zaburzeń integracji sensorycznej. Jak w przypadku wszelkich innych zaburzeń rozwojowych, wczesna diagnoza pozwala na lepszą i efektywniejszą terapię. I dlatego tak ważne jest opracowanie narzędzi, które pozwolą na szybką diagnozę i podjęcie wczesnej terapii. Efektem prac badawczo-rozwojowych specjalistów w Centrum Procesów Sensorycznych - Sensum Mobile jest przełomowa platforma informatyczna KATIS.

Zespół badawczy pod kierunkiem Zbigniewa Przyrowskiego (więcej) prekursora terapii integracji sensorycznej w Polsce stworzył narzędzie IT do opracowania odpowiednich algorytmów ułatwiających diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Jak działa KATIS?

Specjalista wypełnia standardowy kwestionariusz mierzący procesy sensoryczne dziecka w określonym wieku.

Stwierdzenia kwestionariusza opisują reakcje dzieci na codzienne doświadczenia sensoryczne w kilku kategoriach.

Specjalista może konsultować odpowiedzi z rodzicami i innymi specjalistami żłobka czy przedszkola i w odpowiednim dla siebie czasie zaznaczyć właściwe określenia na skali od 1-10 przyporządkowującej dane zachowanie do określonego dziecka.

Inteligentny program analizuje odpowiedzi i określa stopień ryzyka i typ zaburzeń integracji sensorycznej.

Jeśli natężenie możliwych zaburzeń przekroczy odpowiedni poziom specjalista otrzymuje informacje o konieczności skierowania rodzica na bardziej kompleksowe badania do terapeuty integracji sensorycznej.

Jeśli poziom zaburzeń nie przekracza określonego progu otrzymuje informacje z jakimi ewentualnymi problemami w funkcjonowaniu dziecka może się spotkać w jego rozwoju. Następnie program w oparciu o inteligentne algorytmy buduje właściwy zestaw ćwiczeń. Kolejne ćwiczenia są opisane , przedstawione w formie graficznej i multimedialnej.

Platforma nie tylko pozwala na wczesne wykrycie przez rodziców ryzyka zaburzen integracji sensorycznej i zastosowania odpowiednich cwiczen w formie zabaw ale równiez znaczaco skraca, upraszcza i normalizuje proces diagnozy oraz pózniejszej terapii prowadzonej przez specjalistów.

Cennik - już wkrótce

KONTAKT

adres: Śródziemnomorska 11/21, 02-758 Warszawa

telefon: 536 000 546

email: info@katis.pl